Varför August reningsverk från Consax

Priset

Miljön

Ledande teknik

Enkel installation

Hög driftsäkerhet

10 års garanti

Läs gärna mer på tillverkarens hemsida: www.august.lt

Kontakta oss

Kontaktformulär

Consax AB

Nils-Conny Saxby
Gruvstigen 2
742 43 Öregrund

  0707-60 47 22

consax49@gmail.com